This application is no longer valid.

Eurocard have in the early summer, developed a new solution for applying for a card, and have decided to close this solution. The one responsible for cards in your company have received a new link, which shall be used instead. In case of problems or questions don’t hesitate to contact Corporate Support.
 
 
 
 
Denne ansøgning er ikke gyldig længere.

Eurocard har før sommeren udviklet en ny løsning for, at ansøge om kort og den gamle løsning er lukket ned. Kortansvarlig i dit firma har modtaget nyt ansøgningslink, som skal anvendes i stedet. Har du spørgsmål, så tag gerne kontakt til Corporate Support.
 
 
 
 
Denne søknaden er ikke gyldig lengre.

Eurocard lanserte i sommer en ny løsning for å søke om kort. Den gamle løsningen er nå stengt. Kortansvarlig i din bedrift har mottatt link til den nye løsningen som du skal benytte. Har du spørsmål, kontakt gjerne Eurocard Corporate Support.
 
 
 
 
Hakemus on vanhentunut.

Eurocard on kehittänyt kesän aikana uuden järjestelmän korttien hakemista varten, josta syystä nykyinen järjestelmä poistetaan käytöstä. Yrityksenne korteista vastaava henkilö on saanut uuden hakemuslinkin, jota tulee käyttää jatkossa. Jos asiassa ilmenee kysyttävää, ottakaa yhteyttä yritystukeemme.
 
 
 
 
Denna ansökan är inte längre giltig.

Eurocard har i början av sommaren, utvecklat en ny lösning för att ansöka om kort, och har beslutat att stänga denna lösning. Den som ansvarar för kort i ditt företag har fått en ny länk, som skall användas i stället. Vid problem eller frågor tveka inte att kontakta Corporate Support.